"skippers skoftsje net as se sile kinne"

Disclaimer

Hoewel de informatie op de website van de Babbelaer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kunnen wij geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website van de Babbelaer kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaar.

Hoewel ernaar gestreefd wordt dat de website continu toegankelijk is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden.

Geesje's Webdesign & Vormgeving